Veljović: SDP Srbije poseban akcenat stavila na razvijanje platforme za kulturu