Jovanović izabran za zamenika predsednika Odbora za administrativno-budžetska i mandatno-imunitetska pitanja