Statutarna komisija

Statutarna komisija tumači Statut i druga opšta akta Stranke

Statutarna komisija priprema predlog izmena i dopuna Statuta i drugih opštih akata Stranke;

Ha zahtev organa Stranke, ili no sopstvenoj inicijativi, daje mišljenje o usklađenosti odluka svih organa sa Statutom Stranke, izuzev organa koje bira Kongres.

Konačnu odluku o mišljenju Statutarne komisije donosi Glavni odbor.

Statutarna komisija ima pet članova i oni ne mogu biti istovremeno i članovi Nadzornog odbora Strnake;

Statutarna komisija donosi Poslovnik o svom radu.