Rodna ravnopravnost

U skladu sa članom 35. Zakona o ravnopravnosti polova, a na osnovu člana 73. Statuta Socijaldemokratske partije Srbije, usvojen je:

PLAN DELOVANJA SA POSEBNIM MERAMA ZA PODSTICANJE I UNAPREĐENJE RAVNOMERNE ZASTUPLJENOSTI ŽENA I MUŠKARACA U ORGANIMA STRANKE I PRILIKOM PREDLAGANJA KANDIDATA ZA IZBORE POSLANIKA I ODBORNIKA ZA PERIOD 2010.-2014. GODINE

 

Načelo rodne ravnopravnosti jedno je od temeljnih vrednosti modernih demokratskih društava, zasnovano na ideji o jednakosti ljudskih bića kao pripadnika ljudske zajednice. Načelo rodne ravnopravnosti polazi od toga da sva ljudska bića imaju pravo da razvijaju svoje sposobnosti, usavršavaju i realizuju lične kapacitete i da niko nema pravo da ih u tome onemogućava gurajući ih u unapred zadate rodne uloge.

Ravnopravnost polova znači da su žene i muškarci jednako prisutni u svim područjima javnog života, imaju jednak status, mogućnosti za ostvarivanje svojih prava, kao i jednaku korist od ostvarenih rezultata.

Rodna ravnopravnost podrazumeva pravo na jednakost i pravo na različitost, pa se moraju uzeti u obzir, afirmisati, pozitivno vrednovati i podržavati različita ponašanja, težnje i potrebe muškaraca i žena.

Put ka rodnoj ravnopravnosti je društveno prihvatanje jednakih šansi i muškaraca i žena da učestvuju i da kontrolišu dobra i resurse zajednice čiji su članovi. Time bi se u budućnosti razrešavali istorijski nasleđeni nepravedni odnosi moći, dominacije, potčinjenosti i prikrivene i podrazumevajuće diskriminacije na društvenom, političkom, ekonomskom, kulturnom i obrazovnom planu, kao i u ličnom životu svakog pojedinca.

Socijaldemokratska partija Srbije opredelila se da suštinski podržava Nacionalnu strategiju za unapređenje položaja žena i rodnu ravnopravnost i pridržava se u potpunosti Zakona o ravnopravnosti polova.

U skladu sa svetskim Konvencijama o rodnoj ravnopravnosti, Socijaldemokratska partija Srbije se obavezuje na minimalnu kvotu učešća žena u stranačkim funkcijama koja iznosi 30 %.

Do sada je Socijaldemokratska partija Srbije već uveliko premašila taj procenat, kako u broju članica stranke, tako i u broju funkcija koje obavljaju.

U okviru Plana delovanja definisana je strategija za postizanje potpune ravnopravnosti žena i muškaraca u obavljanju svih funkcija u stranci i u državnim organima, i to se jasno vidi iz Platforme o rodnoj ravnopravnosti koju je Forum žena usvojio prilikom svog formiranja 2011. godine.

 

Ciljevi Platforme o rodnoj ravnopravnosti Socijaldemokratske partije Srbije

– Razvijanje aktivne politike jednakih mogućnosti muškaraca i žena u svim oblastima društvenog života
– Snažnije podsticanje žena da uzimaju veće učešće u javnom, društvenom i političkom životu, kako unutar stranke, tako i šire
– Primena međunarodnih standarda koji obavezuju stranku da određen broj žena uzme aktivno učešće u donošenju svih političkih odluka
– Praćenje ostvarivanja rodne ravnopravnosti u svim oblastima društvenog i političkog života
– Podrška zabrani pravljenja razlike po polu prilikom kandidovanja za bilo koju vrstu funkcije u stranci i šire
– Sankcionisanje bilo koje vrste rodne neravnopravnosti unutar stranke

 

Zadaci Foruma žena Socijaldemokratske partije Srbije u okviru ciljeva Platforme ravnopravnosti

– Izrada Godišnjeg plana u okviru koga su definisane aktivnosti, realizatori, kao i plan izveštavanja o sprovođenju plana mera, sa posebnim akcentom na aktivnosti koje doprinose podizanju svesti svih članova Partije o problematici rodne ravnopravnosti
– Usaglašavanje svih akata i dokumenata Partije koji za cilj imaju praćenje zakonodavstva kao i predloge za izmenu i dopunu stranačkih dokumenata koji doprinose boljim rešenjima kada je u pitanju kandidovanje za izbore odbornika i poslanika
– Posebna edukacija žena u okviru stranke o rodnoj ravnopravnosti i mogućnostima aktivnog učestvovanju u političkom životu zemlje
– Informisanje i jačanje motivacije najmanje aktivnih žena iz ruralnih sredina kako bi se obazbedila njihova podrška za sprovođenje planiranih ciljeva i zadataka
– Razvijanje potpunog partnerskog odnosa između muškaraca i žena unutar stranke, punog uzajamnog poštovanja i uvažavanja
– Prevazilaženje stereotipa i predrasuda o ženskim sposobnostima da zauzimaju javne funkcije i uspešno ih obavljaju
– Ravnomerna podela odgovornosti u donošenju svih relevantnih odluka u okviru stranke
– Praćenje sastava i ravnopravnosti podele stranačkih funcija po polovima prilikom kandidovanja za izbore na sve funkcije i imenovanja u organe javne vlasti, finansijske i druge institucije, ne zanemarujući suštinske kvalitete kandidata i funcionera
– Obezbeđivanje ostvarenja principa ravnopravnosti polova u toku sprovođenja postupka kroz sastav i rad organa za sprovođenje izbora, u skladu sa propisima kojima se uređuju izbori
– Zadatak Foruma žena je da kontroliše ravnomernu zastupljenost pri kandidovanju za funkcije unutar stranke i eventualne probleme iznese na redovnom zasedanju Glavnog odbora

 

Plan delovanja sa posebnim merama za podsticanje i unapređenje ravnomerne zastupljenosti žena i muškaraca u organima stranke, i prilikom predlaganja kandidata za izbore poslanika i odbornika, Socijaldemokratske partije Srbije će usvajati svake četvrte godine.

Plan delovanja sa posebnim merama Socijaldemokratska partija Srbije objavljivaće na svojoj zvaničnoj internet prezentaciji.