Deklaracija o socijalnoj pravdi

Mi, socijaldemokrate Republike Srbije,

– polazeći od jednakosti ljudi i prava svakoga na jednake mogućnosti i život dostojan čoveka,
– ističući neprolazne vrednosti brige za čoveka, solidarnosti i prijateljstva među ljudima i narodima,
– uviđajući promene u svetu izazvane globalnom ekonomskom krizom,
– prepoznajući probleme i potrebe koje postoje u Republici Srbiji,
– potvrđujući svoju rešenost da gradimo humanije društvo jednakih šansi,

usvajamo

 

Deklaraciju o socijalnoj pravdi

A) Večita je istina da svaka ljudska zajednica, a naročito država, ne može da bude postojana i delotvorna ukoliko se u njoj postupa nepravedno. Za svakog čoveka, pravda je vrednost koja okuplja i snaga koja nadahnjuje. Zbog toga je pravda osnova i razlog postojanja države, kao i uslov njenog održanja.

B) Poredak pravde koji država treba da obezbedi znači za njene građane život u slobodi, sreći i vrlini. Za svakog čoveka su sloboda, ravnopravnost, srazmerna raspodela društvenog bogatstva, uvažavanje, solidarnost i jednakost šansi osnovne vrednosti i načela pravde. Zbog toga, po našem shvatanju, ne postoji pravda ukoliko ne pokriva sve segmente društva, ukoliko nije socijalna.

V) Država nije metafizička kategorija. Ona je skup običnih ljudi, uposlenih u organizovanim institucijama sa zadatim pravilima ponašanja, izabranih od strane društva da štite interese tog društva u celini – svih njegovih delova, svih pojedinaca. Cilj države, kao organizovanog dela društva, mora da bude opšte blagostanje. Budući da pravda ne postoji ukoliko ne pokriva sve segmente društva, ukoliko nije socijalna, društvene razlike treba da budu sve manje i mogu da se opravdaju i prihvate samo ako su zasnovane na zajedničkoj koristi. Zbog toga, srazmerna raspodela društvenog bogatstva koju država može da sprovede ima značaj obezbeđivanja pravednosti u društvu i podrazumeva pravo i mogućnost svih, a naročito onih koji se nisu svojom voljom zatekli na dnu društvene lestvice da se hrane, oblače, stanuju, greju, leče i školuju.

G) Srbija kao država svoju snagu mora da crpi iz načela pravednosti. Zalaganje za socijalnu pravdu i izgradnju humanijeg društva jednakih šansi u našoj zemlji iziskuje angažovanje razumnih, poštenih i radnih ljudi. Društvo socijalne pravde mogu da stvaraju oni koji razumeju i poštuju njen značaj i koji istrajavaju u radu na opštem dobru.

Svakom dobronamernom čoveku jasno je da se socijalna pravda postiže odgovornošću u javnim poslovima i brigom za ljude. Zbog toga u Srbiji zalaganje za socijalnu pravdu znači i zalaganje za politiku sa ljudskim likom, odnosno borbu za prava radnika, ostvarivanje socijalne sigurnosti i brigu o nezaposlenima, uvažavanje penzionera, dostojanstveniji status srednje klase, ravnopravniji položaj žena i participaciju marginalnih i ranjivih grupa u procesu odlučivanja. Srbiji je potrebna suštinska promena, koja podrazumeva shvatanje da su javne funkcije nužno privremene, da vlast nije sebi svrha, da se ne sme smatrati privilegijom niti nagradom, već dužnošću koju treba da vrše oni kojima su ljudi na prvom mestu.

Odgovornošću u javnim poslovima stvaraju se uslovi koji omogućavaju zaposlenost, razvoj mera socijalne zaštite koje nisu pokriće nerada, širenje socijalne sigurnosti i garantovanje pravične zarade uz zdrave i sigurne uslove rada.

Mi, socijaldemokrate Srbije, želimo da ispravimo nepravdu koju čini velika razlika između „imati“ i „nemati“. Zalažemo se za takvu redistributivnu ulogu države koja će obezbediti jednakost šansi. Čak i siromašna država poput naše mora da nađe mehanizme kojima će regulisati da i oni lošestojeći dobiju svoju šansu i pomognu i sebi i društvu.

D) U osnovi ostvarivanja socijalne pravde u Srbiji leži uvažavanje i kompromis koje omogućava socijalni dijalog. Stojimo na stanovištu da je socijalni dijalog svih društvenih aktera od ključne važnosti za izgradnju boljeg i humanijeg društva. Zbog toga, pozivamo sve koji odgovorno pristupaju javnim poslovima, a naročito sindikate, da dijalogom i uvažavanjem dolazimo do kompromisnih odluka koje će biti od interesa za radnike, penzionere, žene, nezaposlene, socijalno ugrožene, pripadnike ranjivih i marginalnih grupa, i da zajedno izgrađujemo društvo u kojem su ljudi na prvom mestu.

Pozivamo vas da nam ljudi budu na prvom mestu!

Socijaldemokratska partija Srbije, poštujući principe na kojima je osnovana – principe jednakosti, slobode, solidarnosti i socijalne pravde – za dan svoje stranke proglašava 20. februar, Dan socijalne pravde!

Nyilatkozat a szociális jogokról
Ovde možete pogledati dokument deklaracije o socijalnoj pravdi na mađarskom…Opširnije
Vyhlásenie o sociálnej spravodlivosti
Ovde možete pogledati dokument deklaracije o socijalnoj pravdi na slovačkom…Opširnije
Declaratia despre dreptatea sociala
Ovde možete pogledati dokument deklaracije o socijalnoj pravdi na rumunskom…Opširnije