INTERNACIONALNI SEKRETAR

Internacionalni sekretar se operativno angažuje na zadacima međunarodne afirmacije Stranke i ostvarivanju saradnje sa srodnim političkim partijama u inostranstvu i drugim subjektima međunarodnih odnosa.

 

Internacionalni sekretar poslove obavlja na osnovu stavova Glavnog odbora, u skladu sa platformom koju odobrava Predsednik Stranke.