Ljajić: 9. maj ima suštinsku važnost za celu civilizaciju i naše društvo