Karanac predsedavala konstituvnoj sednici Odbora za prostorno planiranje, saobraćaj, infrastrukturu i telekomunikacije