Mihailović: Nema održivog razvoja bez mira, ni mira bez održivog razvoja