Mihailović i Vujović analizirale dosadašnje rezultate i aktivnosti