Karl: Ideali za koje se zalagao Pokret nesvrstanih i danas su na snazi