Jovanović sa predstavnicima Misije PS Saveta Evrope: SDPS zagovara demokratsko i otvoreno društvo