Jefić Branković: Jasno definisati trajanje studija, poštovati načela Bolonjske deklaracije