U skladu sa članom 10. stav 3. i 4. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Socijaldemokratska partija Srbije, objavljuje:

 

Ime i prezime / Naziv Mesto Iznos davanja Datum objavljivanja
Ivan Bauer Beograd 4.000,00 20.01.2020.
Ivan Bauer Beograd 4.000,00 20.02.2020.