Donacije za 2011. godinu

U skladu sa članom 10. stav 3. i 4. Zakona o finansiranju političkih aktivnosti, Socijaldemokratska partija Srbije, objavljuje:

 

Ime i prezime / Naziv Mesto Iznos davanja Datum objavljivanja
Dijagonala Novi Sad 100.000,00 10.12.2011.
Zekstra Beograd 200.000,00 10.12.2011.
Savremena Beograd 100.000,00 10.12.2011.
Veterinarski zavod Beograd 100.000,00 10.12.2011.
Novitet Novi Sad 100.000,00 10.12.2011.
Nolit Beograd 50.000,00 10.12.2011.
Sagal Beograd 327.618,00 10.12.2011.
Dra Group Subotica 100.000,00 10.12.2011.
General Auto Novi Sad 213.460,00 10.12.2011.
General Group Multicompany Novi Sad 825.000,00 16.12.2011.
Branko Gogić Beograd 202.000,00 29.12.2011.
Vojin Vučićević Beograd 192.000,00 29.12.2011.
Aleksandar Janković Beograd 105.000,00 29.12.2011.