Bačevac: Naš je interes da prilagodimo svoju poljoprivredu standardima i propisima EU