SDPS: Mera izjednačavanja komunalnih usluga i kazni za fizička i pravna lica