SDP Srbije nastavlja sa promocijom vakcinacije u Somboru