Održan sastanak sa koordinatorima i izabranim funkcionerima Pokrajinskog odbora Socijaldemokratske partije Srbije