Mušić sa Popovićem o turističkim potencijalima Beograda i promociji grada