Mušić prisustvovao Osnovačkoj skupštini Privrednog kluba Mladenovac