Mihailović: Izmene Zakona uspostaviće mehanizam da vlasti postupaju u skladu sa svojim zakonskim obavezama