Memić: Izgradnja Smart siti centra podsticaj za mlade da ostanu u Novom Pazaru