Matić: Sigurna sam da će ovaj poduhvat značajno unaprediti kvalitet života na lokalu