Matić: Jedini izlazak iz krize je brza vakcinacija i uspešna imunizacija