Ljajić: Pragmatično ući u proces francusko-nemačke inicijative i tražiti najprihvatljivija rešenja