Karanac: Rešiti problem parkinga, ali ne samo pisanjem kazni