Karanac: Najveći deo budžetskih sredstava opredeljen za investicije