Kandić se sastao sa sekretarom Udruženja za trgovinu PKS i predstavnicima kompanije Lidl