Jovanović: Zajedno sa Nacionalnim savetom Roma borićemo se za bolji položaj ove zajednice