Jovanović razgovaro sa predstavnicima sportskih i rekreativnih udruženja osoba sa invaliditetom