Jovanović: Pomoći porodicama koje su pretrpele štetu u požaru