Jovanović: Institucije da nastave sa organizacijom aktivnosti u kojima Romkinje stiču nove veštine i znanja