Jefić Branković: Parlamentarna skupština Crnomorske eknomske saradnje predstavlja šansu za razvoj prijateljskih odnosa u regionu