Ivanišević: Ukupno 7,5 miliona dinara konkursom u oblasti telekomunikacija za hotspotove i videonadzor u obrazovnim ustanovama u Vojvodini