Ivanišević učestvovao na konferenciji ,,Svet u 2023″