Ivanišević učestvovao na gastronomska konferencija ,,Food Talk“