Ivanišević učestvovao na  FITA konferenciji u Tunisu