Ivanišević: Susret sa organizatorima međunarodne manifestacije ,,Ritam Evrope“