Ivanišević se sastao sa šefom Komiteta za razvoj svemirskog programa