Ivanišević se sastao sa predstavnikom Programa Ujedinjenih nacija za razvoj (UNDP)