Ivanišević: Potpisan Protokol o saradnji između Sekretarijata za privredu i turizam i Novosadskog sajma