Ivanišević o izveštajima o poslovanju Turističke organizacije Vojvodine za 2019. i 2020. godinu.