Ivanišević: Naš cilj je da mali turistički potencijali dobiju podsticajna sredstva