Ivanišević na kolegijumu Pokrajinskog socijalno – ekonomskog saveta