Ivanišević: Kreiramo programe koji direktno pomažu privredu i turizam