Ivanišević: Izborna konferencija u Baču – Svaki glas više obezbeđuje bolji život stanovnika u Baču