Ivanišević: Intenzivirati saradnju na polju trgovine, turizma i poljoprivredne proizvodnje poruka sa održane onlajn konferencije