Ivanišević: Imamo izuzetne primere iz celog sveta, gde su upravo mladi ljudi pravo sa univerziteta osnivali veoma uspešne firme