Ivanišević: Cilj je da pomognemo da opstanu umetnički i stari zanati